Xem nhiều nhất

 
Làm sao để khách hàng đăng ký từ form đẩy về nhóm cố định

Để khi khách hàng đăng ký về từ form mặc định ở nhóm cố định mình đã setup, sẽ có một số cách thao tác như sau:- Thứ 1: khi tạo form đăng ký có một ...

Marketing - Opt-In Form Landing Page

480 lượt xem

04/08/2018