Làm sao để khách hàng đăng ký từ form đẩy về nhóm cố định

Marketing - Opt-In Form Landing Page

525 lượt xem

04/08/2018

Để khi khách hàng đăng ký về từ form mặc định ở nhóm cố định mình đã setup, sẽ có một số cách thao tác như sau:

- Thứ 1: khi tạo form đăng ký có một trường nhóm khách hàng mình tích chọn những nhóm cố định, thì khi khách hàng đăng ký về từ form tự động cập nhật vào nhóm đã chọn đó- Thứ 2: mình có thể setup auto để khi KH đăng ký về từ form sẽ chuyển về nhóm khách hàng cố định

LƯU Ý: Optinform phải chọn chiến dịch tương ứng để đổ về


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan