Xem nhiều nhất

 
Tính số tương tác trong chi tiết khách hàng là như thế nào?

Trong chi tiết khách hàng cũng như trên danh sách khách hàng có số liệu đặc biệt: Số tương tácSố tương tác  = Số comment trong Chi tiết khách hàng + Số ...

Khách hàng

560 lượt xem

29/12/2017

Tôi muốn thống kê tương các của 1 phòng ban tại 1 ngày mà tôi muốn thì làm thế nào?

Bạn  muốn thống kê tương các của 1 phòng ban tại 1 ngày bạn cần vào KPI Phòng ban( nếu bạn có quyền xem được tất cả KPI) xong đó bạn chọn phòng ban mà ...

Khách hàng

343 lượt xem

27/12/2018