Tôi muốn thống kê tương các của 1 phòng ban tại 1 ngày mà tôi muốn thì làm thế nào?

Khách hàng

395 lượt xem

27/12/2018

Bạn  muốn thống kê tương các của 1 phòng ban tại 1 ngày bạn cần vào KPI Phòng ban( nếu bạn có quyền xem được tất cả KPI) xong đó bạn chọn phòng ban mà bạn muốn thống kê.

Ở bảng thống kê này sẽ thống kê cho các bạn thấy số khách hàng mới, số tương tác , hoạt động, đơn hàng, doanh thu của một phòng ban, trong các chỉ tiêu sẽ chia ra các chỉ tiêu nhỏ bạn kích vào từng chi tiết nhỏ để xem chi tiết.


Chúc các bạn thành công!


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan