Xem nhiều nhất

 
Tại sao tôi up mẫu templates lên Getfly khi gửi thì không đúng như mẫu đã làm

Khi anh/chị sử dụng mẫu mail templates của các hệ thống gửi mail khác để sử dụng trên Getfly, sẽ có thể xảy ra một số như sau:- Các mẫu mail không tương ...

Marketing - Email

276 lượt xem

12/01/2019

Xem lại các mẫu email đã lưu trên hệ thống thì phải vào đâu?

Để xem lại các mẫu email đã tạo trên hệ thống, anh/chị thao tác như sau:- Vào Email Marketing -> TemplatesTại đây sẽ thống kê danh sách các mẫu email đã lưu ...

Marketing - Email

387 lượt xem

26/12/2018

xem mẫu Templates

Bạn muốn cho  người khác xem Templates của mình tạo ra , trước tiên quyền Templates trùng với quyền Email Maketing , ai có quyền xem tất cả ...

Marketing - Email

258 lượt xem

19/01/2018