Tại sao tôi up mẫu templates lên Getfly khi gửi thì không đúng như mẫu đã làm

Marketing - Email

259 lượt xem

12/01/2019

Khi anh/chị sử dụng mẫu mail templates của các hệ thống gửi mail khác để sử dụng trên Getfly, sẽ có thể xảy ra một số như sau:

- Các mẫu mail không tương thích trên hệ thống Getfly

- Các định dạng trong mail mẫu: như màu sắc, font chữ không đồng nhất giữa hai hệ thống

=> có thể dẫn đến tình trạng mail tải mẫu lên không giống mẫu trước

=> Khi sử dụng mail mẫu để gửi anh/chị nên thử gửi test trước khi gửi mail số lượng lớn.

Nếu gặp phải trường hợp này anh/chị có thể tự chỉnh sửa mail mẫu dưới dạng HTML để có thể đồng nhất với hệ thống


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan