Tại sao tôi up mẫu templates lên Getfly khi gửi thì không đúng như mẫu đã làm

Marketing - Email

812 lượt xem

2019-01-12 09:19:45

Khi anh/chị sử dụng mẫu mail templates của các hệ thống gửi mail khác để sử dụng trên Getfly, sẽ có thể xảy ra một số như sau:

- Các mẫu mail không tương thích trên hệ thống Getfly

- Các định dạng trong mail mẫu: như màu sắc, font chữ không đồng nhất giữa hai hệ thống

=> có thể dẫn đến tình trạng mail tải mẫu lên không giống mẫu trước

=> Khi sử dụng mail mẫu để gửi anh/chị nên thử gửi test trước khi gửi mail số lượng lớn.

Nếu gặp phải trường hợp này anh/chị có thể tự chỉnh sửa mail mẫu dưới dạng HTML để có thể đồng nhất với hệ thống


Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

0/5 (0 lượt)