Xem nhiều nhất

 
Getfly có thể theo dõi nhật ký hoạt động của tài khoản nhân viên được không?

Nhằm quản lý được các hoạt động của nhân viên trên hệ thống, Getfly cập nhật tính năng mới "LOGS HỆ THỐNG" . Tính năng này cho phép người quản lý theo ...

Đào tạo mindset

1396 lượt xem

14/05/2019