Getfly có thể theo dõi nhật ký hoạt động của tài khoản nhân viên được không?

Đào tạo mindset

1446 lượt xem

14/05/2019

Nhằm quản lý được các hoạt động của nhân viên trên hệ thống, Getfly cập nhật tính năng mới "LOGS HỆ THỐNG" . Tính năng này cho phép người quản lý theo dõi được nhật ký hoạt động của tài khoản nhân viên trên hệ thống trong thời gian sử dụng.


Để vào theo dõi được phần này, anh/chị thao tác như sau:

- Vào Cài đặt -> Logs hệ thống -> Xem trực tiếp danh sách hoặc lọc thông tin của tài khoản để theo dõi


Hiển thị logs ghi nhận lại thao tác dưới đây của nhân viên:

- Khách hàng:

Upload/Download khách hàng

Vào chi tiết 1 khách hàng

- Chính sách bán hàng

Upload chính sách giá

Upload/Download chính sách tích điểm

- Bảng giá bán lẻ

Upload bảng giá bán lẻ

- Tài chính - kế toán

Upload/download công nợ phải thu/công nợ phải trả

Download phiếu thu/phiếu chi/phiếu chuyển quỹ

- Call center

Download danh sách cuộc gọi

Download file ghi âm

- Thống kê affiliate

Download bảng thống kê khách hàng giới thiệu khách hàng/ bảng thống kê nhân viên giới thiệu khách hàng trong thống kê affiliate

- Sản phẩm

Upload/Download danh sách sản phẩm

- KPI:

Download bảng tỉ lệ chuyển đổi

Download danh sách đơn hàng bán trong KPI phòng ban

Download danh sách sản phẩm trong KPI phòng ban

Download bảng khách hàng phụ trách trong chiến dịch (KPI chiến dịch)

Download bảng hành động trong chiến dịch (KPI chiến dịch)

Download đơn hàng bán trong KPI nhân viên                                                          

- Đơn hàng: Upload/ Download danh sách đơn hàng mua/đơn hàng bán

- Kho:

Download phiếu xuất kho

Download phiếu nhập kho

Download phiếu chuyển kho

Download xuất nhập tồn

Download tồn kho

- Cài đặt: 

Thay đổi quyền/ nhóm quyền người dùng 

Thay đổi quyền của nhóm người dùng

- Quản lý người dùng: Thay đổi nhóm quyền

- Lịch chăm sóc:

Download tab lịch chăm sóc

Download tab chi tiết lịch chăm sóc

Download tab thống kê

- HRM: Download bảng chấm công cá nhân

- Email: Upload templates email

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thanh Tân

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan