Xem nhiều nhất

 
Tạo auto gửi thông báo cho admin khi thay đổi mối quan hệ.

Quy trình tạo auto gửi thông báo cho admin với điều kiện chuyển mối quan hệ của khách hàng sang "báo giá" sau 24h khách hàng vẫn nằm trong mối quan hệ "báo giá" ...

Marketing Automation

179 lượt xem

30/12/2019