Tạo auto gửi thông báo cho admin khi thay đổi mối quan hệ.

Marketing Automation

168 lượt xem

30/12/2019

Quy trình tạo auto gửi thông báo cho admin với điều kiện chuyển mối quan hệ của khách hàng sang "báo giá" sau 24h khách hàng vẫn nằm trong mối quan hệ "báo giá" đó:

B1: Vào F3, chọn marketing automation thêm mới

B2: Đặt tên quy trình

B3: Chọn hành động: thay đổi mối quan hệ, với điều kiện: mối quan hệ, IN, nhập tên mối quan hệ: báo giá.

B4: Phần hệ quả: chọn gửi thông báo cho nhân viên, đợi 1 ngày, chọn thêm điều kiện: mối quan hệ là báo giá.

- Chon tên người gửi và người nhận thông báo

B5: Cập nhật auto và ấn kích hoạtCám ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan