Xem nhiều nhất

 
Hướng dẫn gửi yêu cầu xét duyệt ứng dụng trên Facebook

Dành cho khách hàng sử dụng Server riêng1. Đăng nhập vào https://developers.facebook.com vào chọn App cần Review2. Trong chi tiết App chọn Mục App Review (Xét duyệt ứng ...

Social CRM

8397 lượt xem

13/07/2018

Hướng dẫn tích hợp facebook fanpage trên hệ thống getfly

1, Vào trang https://developers.facebook.com Sử dụng FB của khách hàng muốn kết nối page2, Chọn thêm ứng dụng đặt tên GetFly CRM – Quản lý Pages3, Vào cài đặt cấu ...

Đào tạo mindset

1294 lượt xem

08/01/2018

Kết nối Fanpage xong mà không hiện thị fanpage nào?

Tại sao tôi kết nối xong Fanpage nhưng lại không hiển thị Fanpage nào?Nguyên nhân:- Tài khoản facebook kết nối không quản lý Fanpage nào- Trong quá trình kết nối ...

Marketing

204 lượt xem

12/05/2020

Tôi muốn khi nhập data khách hàng thêm được link facebook

Chào anh chịTrong trường hợp anh chị thêm mới khách hàng và muốn lưu cả link facebook của họ thì làm cách nào để thêm như vậy? Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh ...

Khách hàng

409 lượt xem

26/10/2018

Có thể cài đặt một tài khoản chỉ có thể quản lý một trang fanpage được hay không?

Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ việc chỉ để cho 1 tài khoản có thể quản trị 1 trang fanpage. Khi tích hợp và phân quyền cho 1 tài khaonr bất kỳ có quyền truy ...

Đào tạo mindset

332 lượt xem

26/01/2018

Tôi đã phân quyền cho nhân viên sử dụng facebook page nhưng vẫn không truy cập được vào tính năng quản lý facebook page tại module social crm?

Để nhân viên có thể sử dụng tính năng facebook page trên Getfly CRM cần đảm bảo yếu tố sau:1. Được phân quyền sử dụng facebook page trên getfly2. Có quyền ...

Đào tạo mindset

373 lượt xem

15/01/2018

Khi thêm khách hàng từ Fanpage vào CRM và gắn người phụ trách khách hàng luôn thì người phụ trách có nhận được notification không?

Khi thêm mới khách hàng từ facebook fanpage và giao cho người phụ trách thì người phụ trách không nhận được notification thông báo.

Thông tin khách hàng

391 lượt xem

10/01/2018