Xem nhiều nhất

 
Làm sao để nhân viên có thể tạo phiếu xuất kho?

Để nhân viên tạo được phiếu xuất kho trên hệ thống Getfly, anh/chị thao tác lần lượt như sau:1. Phân quyền có quyền " Thêm" và " Truy cập" ở quyền " Xuất ...

Kho

303 lượt xem

31/07/2019

Logic check tồn kho khi tạo phiếu xuất kho

Logic- Không sử dụng quy trình duyêt kho: Khi tạo mới phiếu xuất kho hệ thống sẽ check tồn kho luôn, không cho tạo mới khi có 1 sản phẩm bất kỳ không đủ số ...

Kho

316 lượt xem

07/05/2019