Xem nhiều nhất

 
Tôi muốn xem tồn kho của 1 ngày hôm nay thôi thì phải làm thế nào?

Để check tồn kho các sản phẩm của 1 ngày nhất định, anh/chị vào Kho -> Thẻ kho -> Chọn kho -> chọn thời gian cần xem tồn kho -> TìmCảm ơn anh/chị ...

Kho

324 lượt xem

02/04/2019