Tôi muốn xem tồn kho của 1 ngày hôm nay thôi thì phải làm thế nào?

Kho

304 lượt xem

02/04/2019

Để check tồn kho các sản phẩm của 1 ngày nhất định, anh/chị vào Kho -> Thẻ kho -> Chọn kho -> chọn thời gian cần xem tồn kho -> Tìm


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có một trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thanh Tân

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan