Xem nhiều nhất

 
Muốn cấp trên của mình xem công việc thì làm thế nào?

Khi anh/chị tạo công việc, mặc định trong mục người tham gia sẽ tự động hiển thị tên của cấp trên có quyền cao nhất và cấp trên trực tiếp của người ...

Quản lý dự án - Công việc

322 lượt xem

15/02/2019