Xem nhiều nhất

 
Thêm mới khách hàng hệ thống báo trùng số điện thoại mà khi tìm kiếm lại không thấy khách hàng

Khi anh/chị thêm mới khách hàng, nhập số điện thoại mà hệ thống thông báo trùng khách hàng đã có trên hệ thống nhưng khi tìm kiếm anh/chị lại không thấy ...

Khách hàng

294 lượt xem

08/08/2019

Chào các anh chị, tôi muốn tắt thông báo tạo trùng khách hàng. Không biết Getfly có hỗ trợ được không?

Chào anh chị, hệ thống sẽ thông báo khi bị trùng số điện thoại hoặc emai. nên anh chị vào " Định nghĩa dữ liệu" -> chọn trường số điện thoại hoặc ...

Khách hàng

365 lượt xem

16/01/2018

Lỗi trùng lặp tên khách hàng trên GetFly

Khi đẩy thông tin qua  API đơn hàng , cần phải truyền thêm mã khách hàng sang ( hệ thống phân biệt khách hàng theo mã khách hàng ) nếu không truyền sang hệ ...

Đào tạo mindset

275 lượt xem

31/01/2018