Xem nhiều nhất

 
Cách kiểm tra tài khoản nào là người quản lý dự án

Cách kiểm tra tài khoản nào là người quản lý dự án : - Ở màn hình Công việc F9 , chọn dự án mà anh/chị  muốn kiểm tra- Màn hình chi tiết của Dự ...

Đào tạo mindset

162 lượt xem

11/02/2020

Gửi email thông báo nhân viên nghỉ việc cho toàn bộ các khách hàng mà nhân viên đó đang quản lý

Để gửi được email thông báo nhân viên nghỉ việc cho toàn bộ các khách hàng mà nhân viên đó đang quản lý, trước tiên anh/chị cần lọc được những khách ...

Marketing - Email

496 lượt xem

01/03/2019

Quản lý công việc bằng Calendar

Khi bạn có quá nhiều công việc được giao và chưa biết cách để quản lý khoa học. Bạn có thể theo dõi các công việc bằng Calendar => sử dụng phần ...

Quản lý dự án - Công việc

437 lượt xem

05/11/2018

Chiến dịch có thể có nhiều người quản lý không?

Setup chiến dịch sẽ chỉ có một người quản lý chính và đó là người có quyền chỉnh sửa chiến dịch đó. Người tham gia chiến dịch thì sẽ không bị ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

334 lượt xem

24/01/2018

Là giám đốc, người quản lý tôi nên xem cái gì đầu tiên?

1. Kiểm tra Notification - Quan trọng xem có ai đánh dấu mình trong công việc hay không? 2. Kiểm tra Tỷ lệ chuyển đổi (F7):     2.1 Số lượng khách hàng ...

Đào tạo mindset

388 lượt xem

03/01/2018