Xem nhiều nhất

 
Là giám đốc, người quản lý tôi nên xem cái gì đầu tiên?

1. Kiểm tra Notification - Quan trọng xem có ai đánh dấu mình trong công việc hay không? 2. Kiểm tra Tỷ lệ chuyển đổi (F7):     2.1 Số lượng khách hàng ...

Đào tạo mindset

388 lượt xem

03/01/2018