Xem nhiều nhất

 
Làm thế nào để gửi SMS hàng loạt trên hệ thống?

Để gửi hàng loạt SMS trên hệ thống, anh/chị có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:- Cách 1: Vào SMS Marketing -> Thêm mới -> Chọn Brandname gửi -> Chọn khách ...

Marketing - SMS Brandname

660 lượt xem

25/12/2018