Xem nhiều nhất

 
Tại sao gửi email qua hệ thống báo đã gửi nhưng kiểm tra hòm thư lại không có?

Chào anh chịKhi anh chị gửi mail cho khách hàng qua hệ thống email Marketing của Getfly thì các email này sẽ không thống kê trong hòm thư đã gửi của Email mà anh chị ...

Marketing - Email

344 lượt xem

18/12/2018