Xem nhiều nhất

 
Thống kê Affiliate ghi nhận theo thời gian nào?

Hiện tại trên hệ thống ở phần Thống kê Affiliate ghi nhận người giới thiệu tại thời gian tạo khách hàng mới đó. Vậy nên khi anh/chị xem báo cáo thống kê ...

Thống kê Affiliate

425 lượt xem

10/12/2018