Xem nhiều nhất

 
Tôi muốn đổi mầu nút trên Opt-In Form sang mầu tôi muốn

Tiến hành làm qua các bước: 1. Vào tab marketing -> chọn optin form  2. Chọn optin form muốn sửa -> click vào nút " Thao tác" ...

Marketing - Opt-In Form Landing Page

648 lượt xem

29/12/2017