Xem nhiều nhất

 
Danh sách các dịch vụ email có thể cấu hình vào hệ thống Getfly

- Các dịch vụ email có hỗ trợ địa chỉ máy chủ SMTP đều có thể cấu hình vào hệ thống Getfly để gửi mail- Các dịch vụ mail phổ  biến các đơn vị ...

Đào tạo mindset

294 lượt xem

30/10/2019

Tại sao cấu hình gmail vào email hệ thống báo sai?

Trong quá trình cấu hình Gmail vào email hệ thống, nếu phần mềm vẫn báo cấu hình sai thì anh/chị kiểm tra lại giúp em các thông tin sau:1.  Đối với gmail: ...

Đào tạo mindset

396 lượt xem

12/11/2018

Cấu hình Email Marketing như thế nào

Google Amazon SES Sendgrid MailGun Maildrill (Bổ xung)

Marketing - Email

743 lượt xem

30/12/2017