Xem nhiều nhất

 
Kết nối Google Froms

Khi kết nối với Google Forms, khách hàng đăng ký qua google form sẽ đổ trực tiếp về GetFly CRM, và có thể chạy theo các automation đã thiết lập.1. Tạo ...

Tích hợp hệ thống

2352 lượt xem

11/10/2018