Xem nhiều nhất

 
Tại sao cần đổi avatar trên GetFly

1. Để nhận biết trên phần mềm 2. Đánh giá ý thức nhân viên sử dụng hệ thống.Để chỉnh sửa ảnh đại diện anh chị vào thông tin cá nhân --> sửa ...

Đào tạo mindset

344 lượt xem

29/12/2017