Xem nhiều nhất

 
Bên mình đang có nhu cầu nối cổng dữ liệu từ phần mềm bán hàng ATO sang bên CRM

 Chào anh/chị, Hiện tại Getfly đã hỗ trợ cung cấp kết nối API mở để kết nối anh/chị có thể tham khảo thêm cho việc kết nối đẩy dữ liệu từ phần ...

Tích hợp hệ thống

401 lượt xem

25/12/2018

API thêm mới khách hàng không thấy có thông tin người phụ trách

Thêm trường account_manager ở biến account( Với giá trị là ID của nhân viên trên hệ thống getfly : ID này lấy ở phần danh sách người dùng)VÍ ...

Khách hàng

606 lượt xem

08/08/2018