Làm cách nào để phân quyền cho nhân viên chỉ nhìn thấy KH ở trong chiến dịch thôi?

Làm cách nào để phân quyền cho nhân viên chỉ nhìn thấy KH ở trong chiến dịch thôi?

427 lượt xem
26/01/2018
KPI nhân viên

làm thế nào để tôi xem dc các tương tác của nhân viên trong tháng?

408 lượt xem
10/01/2018
Doanh thu, doanh số là gì

Doanh thu là gì? Doanh số là gì?

675 lượt xem
03/01/2018
Thiết lập KPI cho nhân viên kinh doanh

KPI cho nhân viên kinh doanh thường có những yếu nào và vì sao?

1782 lượt xem
29/12/2017

Xem nhiều nhất