Xem nhiều nhất

 
Tỉ lệ số đơn hàng / số khách hàng mua hàng được tính như nào ?

Tỉ lệ KPI số đơn hàng / số khách hàng mua hàng được tính là : số đơn hàng chia cho số tần suất mua hàng trên tỉ lệ chuyển đổi KPI.Ví dụ : số đơn hàng ...

KPI

370 lượt xem

12/07/2018

Trong tháng tôi gửi đi hơn 100 email nhưng sao trong KPI nhân viên chỉ hiện hơn 30

Số email trong KPI nhân viên là số lượng email mà KH đã đọc, không phải số lượng mail gửi đi

Marketing - Email

293 lượt xem

29/01/2018

Làm cách nào để phân quyền cho nhân viên chỉ nhìn thấy KH ở trong chiến dịch thôi?

Ở trong mudule chiến dịch, ngoài người quản lý chiến dịch, thì cơ hội của bạn nào phụ trách bạn đó sẽ xem được thông tin và thao tác trên cơ hội của ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

348 lượt xem

26/01/2018

Thiết lập KPI cho nhân viên kinh doanh

1. Các chỉ số nên có của nhân viên kinh doanh  1.1 Doanh số (Tổng giá trị đơn hàng mà nhân viên đã tạo trong kỳ) - Thường chiếm tỷ trọng 60% tổng số ...

Đào tạo mindset

1315 lượt xem

29/12/2017

KPI nhân viên

Nếu bạn muốn xem tương tác của nhân viên trong 1 tháng hay thời gian khác thfi bạn vào "KPI > vào nhân viên" chọn thời gian là " tháng này" hoặc " khác" Tại ...

Đào tạo mindset

309 lượt xem

10/01/2018

Doanh thu, doanh số là gì

Doanh số = Giá bán x Số lượng  Doanh thu = [(Giá bán x Số lượng) + VAT + Phí vận chuyển + Phí phát sinh - ...

Bán hàng

512 lượt xem

03/01/2018

Trong báo cáo KPI tháng của NV, làm cách nào có thể xem được nội dung tương tác trao đổi của NV trong tháng đó

Phần này chị có thể tải bản tỷ lệ chuyển đổi xuống để xem đầy đủ thông tin hoạt động của nv hoặc click vào số đếm của ...

Thống kê Affiliate

448 lượt xem

30/12/2017