Xem nhiều nhất

 
Cách đăng nhập hệ thống khách hàng phản hồi C3S

Cách đăng nhập hệ thống khách hàng phản hồi C3S1.  Nếu bạn đang ở trên hệ thống Getfly-  Click vào biểu tượng  hình dấu ? ( Trợ giúp) ở góc ...

Đào tạo mindset

390 lượt xem

26/04/2019

Làm sao khách hàng của tôi đăng nhập được kênh hệ thống khách hàng phản hồi của tôi?

1.Đường dẫn truy cập hệ thống khách hàng phản hồi  của các hệ thống Getfly : Domain(dường dẫn truy cập)/c3sVí dụ:Domain  hệ thống Getfly của bạn ...

Đào tạo mindset

304 lượt xem

26/04/2019

Tôi là admin muốn xem nhân viên có đăng nhập hệ thống không thì làm thế nào?

Chào anh chịĐể kiểm tra xem nhân viên và các user trên hệ thống đăng nhập thời gian nào, lần cuối sử dụng hệ thống là khi nào thì anh chị vào phần Quản ...

Đào tạo mindset

427 lượt xem

28/01/2019

Tại sao cùng một tài khoản mà có bạn đăng nhập được có bạn lại không đăng nhập được

Trường hợp đăng nhập cùng một tài khoản mà một bạn đăng nhập được, bạn khác không đăng nhập đượcanh/chị kiểm tra lại thông tin đường dẫn truy cập ...

Đăng nhập

265 lượt xem

18/12/2018

Tôi không đăng nhập được trên app mobile khi tôi đã điền đầy đủ thông tin đăng nhập

Để đăng nhập trên GetFly App, bạn phải nhập đầy đủ 3 tham số: 1. Đường dẫn hệ thống của mình ví dụ: https://crm.getflycrm.com   ...

Đăng nhập

425 lượt xem

29/12/2017