Xem nhiều nhất

 
Làm thế nào để lấy thông tin KH từ Facebook đổ về Getfly?

Chào anh chịĐể lấy thông tin KH từ nguồn Facebook đổ về Getfly, anh chị thao tác như sau:Bước 1: Tạo chiến dịch Bước 2: Thiết kế optin ...

Thông tin khách hàng

409 lượt xem

11/12/2018

Tôi chỉ muốn hiển thị 1 vài trường thông tin ở danh sách khách hàng thôi có được không?

Để tùy chọn hiển  thị các trường thông tin ở danh sách khách hàng, anh/chị có thể thao tác như sau"- Tại màn hình Khách hàng (F2) -> click vào hình cái ...

Khách hàng

198 lượt xem

27/03/2020

Hàng tháng mình xuất thông tin khách hàng về lưu trong máy tính thì phần trao đổi có lưu không

Phần tải danh sách khách hàng về là tải các thông tin theo các trường mình lưu trữ khách hàng: như tên, số điện thoại, email, nhóm khách hàng, nguồn khách ...

Đào tạo mindset

572 lượt xem

07/11/2018

Tại sao tôi tạo đơn hàng phần email hiển thị ở đơn hàng lại lấy thông tin không giống với ở khách hàng?

Khi lên đơn hàng hệ thống sẽ tự động lấy thông tin ở phần Khách hàng vào đơn hàng đó.Tuy nhiên nếu chỉnh sửa thông tin KH sẽ không tự động link thay ...

Bán hàng

285 lượt xem

01/02/2018