Xem nhiều nhất

 
Tôi muốn xóa một số nhóm Khách hàng không cần thiết và thêm mới một số nhóm mới thì làm thế nào?

Trả lời: Bạn cần có quyền Cài đặt CRM để thực hiện được yêu cầu này Có 2 cách: Cách 1: Trong phần cài đặt à chọn CRM à chọn tab Nhóm Khách ...