Xem nhiều nhất

 
Lọc Các Khách Hàng Bị Trùng Số Điện Thoại Hoặc Email

Trong quá trình chuẩn bị hệ thống, anh/chị không để check trùng số điện thoại hay email dẫn đến có danh sách 1 loạt các khách hàng bị trùng. Giờ khi anh/chị ...

Khách hàng

223 lượt xem

23/07/2020

Cách tìm kiếm tất cả khách hàng trùng số điện thoại

Cách tìm kiếm tất cả khách hàng trùng số điện thoại:- Vào màn hình khách hàng, click vào ô tìm kiếm, click vào tam giác chỉ xuống- Chọn trường điện thoại, ...

Khách hàng

162 lượt xem

28/03/2020

Thêm mới khách hàng hệ thống báo trùng số điện thoại mà khi tìm kiếm lại không thấy khách hàng

Khi anh/chị thêm mới khách hàng, nhập số điện thoại mà hệ thống thông báo trùng khách hàng đã có trên hệ thống nhưng khi tìm kiếm anh/chị lại không thấy ...

Khách hàng

294 lượt xem

08/08/2019

lọc các số điện thoại bị trùng trên hệ thống

Bạn muốn lọc các số điện thoại bị trùng trên hệ thống trước tên bạn vào màn hình khách hàng (F2) rồi bạn vào tìm kiếm rồi ấn chọn "Tel" xong khi ấn ...

Đào tạo mindset

495 lượt xem

31/01/2018

Hệ thống báo Trùng số điện thoại và email khi upload khách hàng

Khi upload khách hàng, hệ thống báo số điện thoại, email trùng là do các thông tin số điện thoại, email đã có ...

Khách hàng

404 lượt xem

03/01/2018