Xem nhiều nhất

 
Cách thay đổi liên hệ lần cuối với khách hàng 4.0

Liên hệ lần cuối là số ngày kể từ lần cuối có tương tác với khách hàng.Hệ thống Getfly CRM 4.0  tự động thay đổi ngày liên hệ lần cuối khi có các ...

Khách hàng

240 lượt xem

07/07/2020