Xem nhiều nhất

 
Làm sao biết được 1 tháng bán cho khách ở các tỉnh - TP nào nhiều nhất?

Để có thể theo dõi được đơn hàng theo khách hàng của từng tỉnh/thành phố khác nhau. Cách làm:1. Tạo automation nhóm các khách hàng đã mua hàng vào 1 nhóm2. Xem ...

Marketing Automation

186 lượt xem

15/05/2020