Xem nhiều nhất

 
Bảng phân quyền Getfly CRM

Để phân quyền cho nhân viên được chính xác và đảm bảo các bạn được sử dụng đủ và đúng quyền tương ứng phục vụ cho công việc của các bạn thì ...