Xem nhiều nhất

 
Làm thế nào để gửi email hàng loạt trên hệ thống?

Để gửi hàng loạt Email trên hệ thống, anh/chị có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:- Cách 1: Vào Email Marketing -> Thêm mới -> Chọn gửi theo Email cá nhân ...

Marketing - Email

187 lượt xem

28/03/2020