Xem nhiều nhất

 
Làm thế nào để thay đổi thứ tự mối quan hệ

Để thay đổi thứ tự mối quan hệ khách hàng trên hệ thống, anh/chị thao tác như sau:- Vào Cài đặt -> CRM -> Khách hàng -> Mối quan hệ- Tại màn hình ...