Xem nhiều nhất

 
NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI MITEK VÀ GETFLY

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI MITEK VÀ GETFLY Khi kết nối tổng đài Mitek và Getfly có thể thực hiện cuộc gọi gián tiếp từ giao diện Getfly; đồng bộ và lưu ...

Tổng đài - Call Center

200 lượt xem

12/02/2020

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI VFONE VÀ GETFLY

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI VFONE VÀ GETFLY Khi kết nối tổng đài VFone và Getfly, khách hàng chỉ lựa chọn thực hiện cuộc gọi 1 trong 2 hướng sau: 1,click to ...

Tổng đài - Call Center

320 lượt xem

12/02/2020

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI CMC VÀ GETFLY

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI CMC VÀ GETFLY Khi kết nối tổng đài CMC và Getfly có thể thực hiện cuộc gọi gián tiếp từ giao diện Getfly; đồng bộ và lưu ...

Tổng đài - Call Center

202 lượt xem

12/02/2020

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI CLOUDFONE VÀ GETFLY

Khi kết nối tổng đài Cloudfone và Getfly có  thể thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ giao diện Getfly; đồng bộ và lưu trữ lịch sử cuộc gọi, gắn thông ...

CSKH

247 lượt xem

11/02/2020