Xem nhiều nhất

 
Gửi SMS cho khách hàng khi đơn hàng đã được xuất từ kho

Sau khi tạo đơn hàng anh/chị sẽ cần phải duyệt đơn hàng đó mới có thể tạo phiếu xuất kho liên quan ( Trong trường hợp có sử dụng quy trình duyệt đơn ...

Marketing Automation

257 lượt xem

04/09/2019