Xem nhiều nhất

 
Hướng dẫn sửa khách hàng (xóa khách hàng) trên Getfly 4.0

1- Để thao tác sửa / xóa trong chi tiết khách hàng, anh/chị thao tác như sau: - Click Hành động -> sửa (xóa) khách hàng2- Để thao tác ngoài màn hình danh sách ...

Hướng dẫn sử dụng

142 lượt xem

01/12/2020

Cách xem logs lịch sử chỉnh sửa thông tin khách hàng

Để xem logs lịch sử chỉnh sửa , thay đổi thông tin khách hàng, anh/chị có thể vào màn hình chi tiết khách hàng kiểm tra ở phần LOGSHệ thống sẽ lưu trữ lại ...

Khách hàng

528 lượt xem

31/05/2019