Xem nhiều nhất

 
Làm thế nào để thêm mới công việc trên hệ thống?

Để tạo mới công việc trên hệ thống có 2 cách, anh/chị có thể thực hiện như sau:Cách 1: Tại màn hình Khách hàng (F2) -> chọn khách hàng liên quan cần thêm ...

Quản lý dự án - Công việc

468 lượt xem

02/05/2019

Tôi muốn tạo công việc chăm sóc khách hàng cho nhân viên phải làm thế nào?

Để tạo công việc cho nhân viên, anh/chị có thể thao tác theo 2 cách như sau:- Cách 1: Vào Công việc -> Thêm mới công việc ->- Cách 2: Vào chi tiết khách hàng ...

Quản lý dự án - Công việc

151 lượt xem

28/03/2020