Xem nhiều nhất

 
Sửa dự án công việc ở đâu?

Để sửa dự án công việc, anh/chị thao tác như sau:- Vào Công việc (F9) -> chọn chi tiết dự án cần sửa tên -> Click vào hình bánh rảng cưa góc phải màn ...

Quản lý dự án - Công việc

321 lượt xem

20/02/2019