Xem nhiều nhất

 
Hướng dẫn tích hợp với Chili shop trên Getfly

Chào anh/chị, để có thể tích hợp Getfly với Chili Shop, anh/chị thao tác như sau1. Tạo end point từ thông tin kết nối do bên Chili cung cấp: Anh/chị vào Cài ...

Tích hợp hệ thống

278 lượt xem

08/11/2019

Tích hợp giao hàng nhanh

1: Lấy Token để kết nối API theo hướng dẫn trong link:https://api.ghn.vn/home/blogs/detail?id=42. Sử dụng tài khoản vừa tạo để đăng nhập vào trang ...

Tích hợp hệ thống

1059 lượt xem

18/04/2018