Xem nhiều nhất

 
Làm thế nào để tạo công việc cho 1 nhóm khách hàng?

Để tạo công việc cho 1 nhóm khách hàng, anh/chị thao tác như sau:- Tại giao diện Khách hàng -> lọc ra nhóm khách hàng cần tạo công việc -> Tích chọn tất ...

Khách hàng

273 lượt xem

16/02/2019