Xem nhiều nhất

 
Cho mình hỏi getfly cho free bao nhiêu email 1 tháng?

 Phần free 1000 mail 1 tháng là GetFly hỗ trợ KH, mail được gửi từ tài khoản của GetFly. Nếu anh có nhu cầu gửi nhiều hơn thì anh ...

Marketing - Email

382 lượt xem

30/12/2017

Cấu hình Email Marketing như thế nào

Google Amazon SES Sendgrid MailGun Maildrill (Bổ xung)

Marketing - Email

548 lượt xem

30/12/2017