Chị cài đặt phân quyền là mục nào để hiện lên từng cơ hội trong optinform nhỉ

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

335 lượt xem

15/01/2019

Để phân quyền xem cơ hội anh/chị phải là người phụ trách cơ hội hoặc phải có quyền xem tất cả cơ hội

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan