Giải thích các con số hiển thị ở trên khách hàng trên app?

Getfly Mobile App

756 lượt xem

2018-09-05 13:44:24- Chỉ số $ là tổng doanh thu của Khách hàng

- Chỉ số giỏ hàng là tổng số đơn hàng của Khách hàng

- Chỉ số hình người màu đỏ là tổng số tương tác ở chi tiết của Khách hàng

- Chỉ số hình lịch là số liên hệ lần cuối của Khách hàng

- Chỉ số hình tròn hiển thị số là số comment trong khách hàng chưa được đọc

=> LƯU Ý: để hiển thị các chỉ số trên ở phần lựa chọn dữ liệu hiển thị ở màn hình khách hàng F2 trường đó phải được tích chọn

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

0/5 (0 lượt)