Getflly chuyển tiếng anh sang tiếng việt như nào bạn không biết mình ấn cái gì mà nó chuyển sang tiếng anh?

Hướng dẫn sử dụng

659 lượt xem

24/01/2018

Để thao tác chuyển ngôn ngữ trên hệ thống, bạn ra ngoài màn hình đăng nhập chọn ngôn ngữ phù hợp.

4.8 / 5 ( 4 votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan