Tại sao ở phần KPI phòng ban biểu đồ doanh thu nhân viên không hiển thị đủ tất cả các nhân viên ở phòng ban đó và doanh số hiển thị không giống bên dưới?

KPI

324 lượt xem

23/01/2018

KPI phòng ban:
Biểu đồ so sánh doanh số nhân viên sẽ hiển thị các nhân viên nào có đơn hàng trên hệ thống.

Số liệu ở biểu đồ số liệu sẽ được làm tròn xuống.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan