Tại sao landingpage tôi tạo ra lại không có quyền sửa? Vào phân quyền thì không có quyền sửa chỉ có xóa thôi?

Marketing - Opt-In Form Landing Page

290 lượt xem

16/01/2018

Landingpage hiện không có quyền sửa riêng, quyền sửa và xóa sẽ chung với nhau
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan