Tại sao tôi không xóa được templates dù tôi là người tạo?

Marketing - Email

251 lượt xem

16/01/2018

Muốn xóa được email templates do mình tạo ra cũng phải được phân quyền xóa email marketing.
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan